Średnie marże oraz oprocentowanie kredytów hipotecznych

Na koniec czerwca średnia marża ofertowa kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75%, udzielonego na okres 25 lat) wyniosła 2,25%, czyli więcej o 0,13 p.p. w porównaniu do lutego 2020 roku, który był ostatnim miesiącem sprzed pandemii. W odniesieniu do stanu na koniec I kwartału br. był to wzrost o 0,09 p.p., natomiast w porównaniu do analogicznego miesiąca 2019 roku - o 0,22 p.p. Kolejne dwie obniżki stóp procentowych NBP (8 kwietnia i 28 maja 2020 roku) do rekordowo niskich poziomów (stopa referencyjna wyniosła zaledwie 0,10%) spowodowały znaczny spadek oprocentowania kredytów hipotecznych. Według stanu na koniec czerwca br. WIBOR 3M spadł do poziomu 0,26%, co zniwelowało wzrost marż kredytowych, a średnie oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego na koniec II kwartału 2020 roku wyniosło 2,53%, czyli o 0,82 p.p. mniej w porównaniu z marcem i o 1,24 p.p. mniej niż w czerwcu 2019 roku.Źródło - Raport Amron Sarfin 2/2020