Średnie marże i oprocentowanie kredytów hipotecznych w 4. kwartale 2020 r.

Na koniec IV kwartału 2020 średnia marża ofertowa przykładowego kredytu hipotecznego (w wysokości ci 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75%, udzielonego na okres 25 lat) wyniosła 2,28%, czyli pozostała na poziomie notowanym w końcu III kwartału 2020 roku. W odniesieniu do stanu na koniec analogicznego okresu 2019 roku, średnia marża kredytu hipotecznego była wy sza o 1,8 p.p. Średnie oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego na koniec IV kwartału 2020 roku wyniosło 2,49%, czyli o 0,01 p.p. mniej w porównaniu z ko cem III kwartału. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego przeciętne oprocentowanie było ni sze o 1,33 p.p.


Źródło - Raport Amron Sarfin 4/2020