Średnie ceny transakcyjne mieszkań w III kwartale 2022 r.:

W trzecim kwartale br. ponownie notowaliśmy zróżnicowaną dynamikę zmian średnich cen mieszkań w największych miastach Polski. Wzrosty średniej ceny nominalnej zanotowano w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu – odpowiednio o 1,34%, 1,72% i 0,33%. Średnia cena transakcyjna w III kwartale 2022 roku wyniosła w tych miastach kolejno 11 400 zł/m2, 8 863 zł/m2 i 7 699 zł/m2. Spadki średnich cen wystąpiły natomiast w Krakowie (o 1,38%), Gdańsku (o 1,47%) i Łodzi, gdzie zanotowano największą dynamikę ceny średniej – 3,66%. W relacji do analogicznego okresu 2021 roku, największe wzrosty przeciętnej ceny mieszkań zarejestrowano we Wrocławiu (o 11,73%), w Warszawie (6,16%) oraz w Krakowie (5,04%). Najniższy wzrost wystąpił natomiast w Gdańsku – 0,75%. Średnia cena metra kwadratowego mieszkania w Poznaniu była wyższa od notowanej rok wcześniej o 1,29%.Źródło: Raport Amron-Sarfin 03/2022