Średnie ceny transakcyjne mieszkań w III kwartale 2020 r.

Trzeci kwartał bieżącego roku nie przyniósł znaczącej zmiany na rynku mieszkaniowym. Sytuację nadal kształtuje przede wszystkim niski poziom stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, ograniczone zaufanie do wartości pieniądza, zwłaszcza w świetle deklaracji dotyczących ich dodruku i przyszłego poziomu deficytu budżetowego, tani kredyt hipoteczny i utrzymująca się wysoka dostępność cenowa mieszkań, a co a tym idzie duża atrakcyjność nieruchomości mieszkaniowych, w tym przede wszystkim jako przedmiotu inwestowania. O ile nie nastąpi zatem gwałtowna zmiana któregoś z powyższych czynników, trudno spodziewać się w najbliższym czasie przełamania wzrostowego trendu cen mieszkań. W lll kwartale 2020 roku odnotowano wzrosty średniej ceny transakcyjnej 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania we wszystkich badanych lokalizacjach. W aglomeracji katowickiej średnia cena 1 metra kwadratowego lokalu mieszkalnego była wyższa o 3,53% w porównaniu do wartości notowanej w poprzednim kwartale. Wzrosty średnich cen przekraczające 3 procent odnotowano równiez w Krakowie (3,29%) oraz Wrocławiu (3,14%). Najnizszą dynamiką wzrostu ceny średniej odnotowano natomiast w Białymstoku - 1,65%. Średnia cena transakcyjna w Warszawie w lll kwartale 2020 roku wyniosła 9 568 zt/m2 i była wyższa o 2,54% w odniesieniu do wartości notowanej w poprzednim kwartale. [więcej]

W relacji do analogicznego okresu 2019 roku największe wzrosty przeciętnej ceny mieszkań zarejestrowano w aglomeracji katowickiej i Białymstoku - odpowiednio o 22,73% (798 zt/m2) i 15,31% (752 zt/m2). W Warszawie różnica ta wyniosła 8,86% (778 zt/m2)


Źródło - Raport Amron Sarfin 3/2020