Średnie ceny transakcyjne mieszkań -Q4 2018 r.

W największych polskich miastach już od 2013 roku obserwujemy wzrostowy trend cen transakcyjnych nieruchomości mieszkalnych. W ciągu całego roku 2018 tempo wzrostu średnich cen mieszkań było jednak zróżnicowane i w większości analizowanych miast wyraźnie spowolniło w jego drugiej połowie, co zapewne wynika z niewielkiego spadku popytu.Według danych zgromadzonych w Systemie AMRON, w IV kwartale 2018 roku średnia cena transakcyjna 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w aglomeracji katowickiej i w Krakowie praktycznie nie uległa zmianie i wyniosła odpowiednio 3 242 zł oraz 6 789 zł. W pozostałych sześciu spośród ośmiu badanych aglomeracji zarejestrowano niewielkie wzrosty przeciętnej ceny w porównaniu do wartości notowanych w III kwartale. Największą zmianę zanotowano w Łodzi i Białymstoku, gdzie średni koszt nabycia 1 m2 mieszkania wyniósł odpowiednio 4 201 zł i 4 584 zł, czyli więcej odpowiednio o 3,93% (159 zł/m2) oraz o 2,82%(126 zł/m2) w porównaniu do poprzedniego kwartału. W pozostałych miastach wzrosty przeciętnych cen transakcyjnych nie przekroczyły 2%. W porównaniu do IV kwartału 2017 roku we wszystkich badanych lokalizacjach doszło do wzrostu przeciętnej jednostkowej ceny zakupu mieszkania. Więcej: [...]

Największy wzrost zanotowano w Gdańsku – o 10,49%, czyli 646 zł/m2. Nieco mniejszą zmianę zarejestrowano w aglomeracji katowickiej, w Łodzi i w Poznaniu, odpowiednio o 7,67% (231 zł/m2), 5,76% (229 zł/m2) i 5,21% (299 zł/m2), natomiast w stolicy średnia cena wzrosła o 2,98%, czyli 235 zł/m2.

 

Źródło - Raport Amron Sarfin 4/2018