Średnie ceny transakcyjne mieszkań (Q3.2018)

Przeciętne ceny transakcyjne lokali mieszkalnych w największych polskich miastach nadal rosną, pomimo niewielkiego spadku sprzedaży nowych mieszkań. Jest to efekt rosnącego ryzyka i kosztów po stronie deweloperów, a także dużego zainteresowania zakupami inwestycyjnymi i mieszkaniami w lepszej lokalizacji oraz o wyższym standardzie. W III kwartale 2018 roku jedynie w Łodzi średnia cena transakcyjna 1 m2 powierzchni użytkowej lo- kalu mieszkalnego była niższa od wartości notowanej w poprzednim kwartale, był to jednak spadek symboliczny i wyniósł zaledwie 35 zł, czyli 0,86%. W pozostałych badanych miastach w okresie od lip- ca do września 2018 roku średnie ceny transakcyjne mieszkań wzrosły. Największy wzrost odnotowano w Gdańsku, gdzie nabywcy w III kwartale bieżącego roku płacili średnio 6 676 zł/m2, czyli więcej o 349 zł (5,52%) w ujęciu kwartalnym. Znaczny wzrost (o 247 zł, czyli 4,34%) zarejestrowano też w Poznaniu, gdzie średnia cena 1 m2 mieszkania w badanym kwartale wyniosła 5 932 zł. W stolicy przeciętna cena w III kwartale 2018 roku wyniosła 8 062 zł/m2 i była wyższa o 101 zł (1,27%) w odnie- sieniu do II kwartału 2018 roku. W porównaniu do III kwartału 2017 roku [...]

we wszystkich analizowanych lokalizacjach zanotowano wzrost przeciętnej ceny transakcyjnej 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania. Najbardziej średnia cena mieszkań wzrosła w Gdańsku – o 757 zł/m2 (12,78%), w aglomeracji katowickiej – o 271 zł/m2 (9,17%), w Krakowie – o 404 zł/m2 (6,35%) i we Wrocławiu – o 359 zł/m2 (6,31%).

Źródło - Raport Amron Sarfin 3/2018