Średnie ceny transakcyjne mieszkań - II kwartał 2018 r.

Wysoki popyt na rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz rosnące koszty wykonawstwa i materiałów budowlanych prowadzą do wzrostu cen transakcyjnych w największych polskich miastach. W II kwartale 2018 roku spośród badanych lokalizacji jedynie w Białymstoku zanotowano spadek średniej ceny transakcyjnej 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania – o 40 zł/m2 ( 0,90%) w ujęciu kwartalnym. We Wrocławiu i Poznaniu przeciętna cena pozostała na poziomie z poprzedniego kwartału, natomiast w pozostałych miastach zanotowano wzrosty. W okresie od kwietnia do czerwca średnia cena transakcyjna w aglomeracji katowickiej wzrosła o 80 zł/m2 ( 2,59%), w Krakowie – o 138 zł/m2 (2,15%), w Gdańsku – o 112 zł m2 (1,80%), w Warszawie – o 137 zł/m2 (1,75%), a w Łodzi – o 60 zł/m2 (1,49%) w porównaniu do I kwartału 2018 roku.

W odniesieniu do II kwartału 2017 roku, średnia cena transakcyjna 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania w Białymstoku nie uległa zmianie. W pozostałych siedmiu badanych lokalizacjach zarejestrowano istotny wzrost przeciętnych cen lokali mieszkalnych – największy w Gdańsku (610 zł/m2, czyli 10,66%). W stolicy przeciętna jednostkowa cena mieszkania wzrosła o 257 zł/m2 (czyli 3,34%) w odniesieniu do II kwartału ubiegłego roku.

Źródło - Raport AMRON-SARFIN 2/2018