Średnie ceny transakcyjne mieszkań - 4. kwartał 2019 r.

Ceny mieszkań w największych polskich miastach nie przestają rosnąć, co jednak wydaje się być akceptowane przez nabywców. Zgodnie z danymi transakcyjnymi zgromadzonymi w Systemie AMRON, w IV kwartale 2019 roku kwartalna dynamika wzrostu ceny transakcyjnej 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego utrzymała się na poziomie kilku procent we wszystkich badanych miastach. Największą zmianę zanotowano w Białymstoku, gdzie średni koszt nabycia 1 m2 mieszkania w IV kwartale ubiegłego roku wyniósł 5 301 zł, czyli więcej o 390 zł/m2 (7,94%) w porównaniu do poprzedniego kwartału. Znaczne wzrosty zarejestrowano również w Łodzi i w aglomeracji katowickiej, gdzie przeciętna cena wyniosła odpowiednio 5 037 zł (wzrost 328 zł, czyli 6,96%) i 3 732 zł (wzrost o 221 zł, czyli 6,28%). Natomiast najmniej wzrosła średnia cena w Warszawie (o 231 zł, czyli 2,63% do poziomu 9 021 zł/m2) oraz w Poznaniu (o 166 zł, czyli 2,61% do poziomu 6 532 zł/m2). W porównaniu do IV kwartału 2018 roku na prowadzeniu znalazła się Łódź, gdzie średnia cena transakcyjna 1m2 mieszkania wzrosła w ciągu roku aż o 19,90% (836 zł). Średni wzrost cen o 15,65% (717 zł/m2) zarejestrowano w Białymstoku, a w aglomeracji katowickiej – o 15,10% (489 zł m2). Najniższy wzrost zanotowano w Poznaniu – o 8,41%, czyli 507 zł/m2.

Źródło - Raport Amron Sarfin 4/2019