Średnie ceny transakcyjne mieszkań - 3. kwartał 2019 r.

W III kwartale 2019 roku przeciętne ceny transakcyjne lokali mieszkalnych w największych polskich miastach znacznie wzrosły, co jednak nie zniechęcało nabywców. Największy kwartalny wzrost średniej ceny transakcyjnej 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania – o 198 zł/m2, czyli 4,20% – zanotowano w Białymstoku, gdzie w III kwartale 2019 roku przeciętnie płacono 4 911 zł/m2. Znaczny wzrost zarejestrowano też w aglomeracji katowickiej i w Gdańsku, gdzie średnia cena 1 m2 mieszkania w badanym kwartale wyniosła odpowiednio 3 511 zł/m2 (wzrost o 138 zł/m2, czyli 4,08%) i 7 329 zł/m2 (wzrost o 283 zł/m2, czyli 4,02%). W stolicy średnia cena w III kwartale 2019 roku wyniosła 8 790 zł/m2 i była wyższa o 342 zł/m2, czyli 4,05% w odniesieniu do poprzedniego kwartału. W odniesieniu do analogicznego okresu 2018 roku zanotowane wzrosty przeciętnej ceny transakcyjnej 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania były jeszcze większe. Największy wzrost zarejestrowano w Łodzi (o 16,50%, czyli 667 zł/m2), w Białymstoku (o 10,17%, czyli 453 zł/m2) oraz w Gdańsku (o 9,79%, czyli 653 zł/m2). W Warszawie w III kwartale 2019 roku przeciętna cena 1 m2 mieszkania była wyższa o 9,03% (728 zł/m2) niż w III kwartale 2018 roku.

Źródło - Raport Amron-Sarfin 3/2019