Średnie ceny transakcyjne mieszkań - 2. kwartał 2023 r.

Drugi kwartał bieżącego roku przyniósł znaczny wzrost popytu na mieszkania, związany z oczekiwanym wejściem w życie programu `Bezpieczny kredyt 2%`, i dostosowywanie cen ofertowych mieszkań, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, do limitów wysokości kredytów obowiązujących w programie. Trwałość ożywienia na rynku, a co za tym idzie również wzrostów cen transakcyjnych, zależała będzie naturalnie od ilości środków dostępnych w programie w przyszłych okresach. Największy wzrost średniej ceny transakcyjnej zanotowano w II kwartale 2023 roku w Warszawie – 2,84%. Średnia ceny transakcyjna wyniosła tu 12 036 zł/mkw. Nieco niższe wzrosty cen zanotowano we Wrocławiu (o 0,73%) i Łodzi (o 1,01%). W pozostałych miastach objętych analizą odnotowaliśmy niewielkie spadki średnich cen – w Gdańsku o 1,83%, w Poznaniu o 1,61% i Krakowie o 0,24% (odpowiednio do 9 504 zł/mkw., 7 922 zł/mkw. i 10 197 zł/mkw.). [...]

Mimo spadku tempa inflacji do 1,9% w II kwartale roku, w przypadku większości badanych lokalizacji nadal oznacza to spadki średnich cen mieszkań w ujęciu realnym. Wyjątkiem pozostaje
Warszawa. W relacji do analogicznego okresu 2022 roku, największe wzrosty przeciętnej ceny mieszkań zarejestrowano w Warszawie (o 6,99%) Wrocławiu (o 4,93%) i Krakowie ( 3,51%). Niewielki spadek zanotowano natomiast w Łodzi – 0,14%.

Źródło: Raport Amron-Sarfin 02/2023