Średnie ceny transakcyjne mieszkań - 2. kwartał 2020 r.

Okres od kwietnia do czerwca 2020 roku to pierwszy kwartał pozostający w całości pod wpływem pandemii COVID-19. Pomimo ograniczeń w funkcjonowaniu gospodarki ruch na rynku nieruchomości nie zatrzymał się zupełnie, ale widać było znaczny spadek popytu – w II kwartale 2020 roku dochodzący nawet do 60% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Deweloperzy zdecydowanie szybciej zareagowali na znaczny spadek liczby zawieranych transakcji, dając potencjalnym nabywcom większe możliwości negocjacji (np. miejsce postojowe lub komórka lokatorska gratis) i lepsze warunki zakupu (np. harmonogram płatności 10/90 czy wydłużenie okresu rezerwacji). Zdecydowanie mniej elastyczni są sprzedawcy na rynku wtórnym, choć i tu można znaleźć okazje. W II kwartale 2020 roku ceny transakcyjne lokali mieszkalnych w największych polskich miastach nadal rosły, choć ich dynamika wyhamowała, a w dwóch spośród ośmiu badanych lokalizacji zanotowano nawet spadek średniej ceny transakcyjnej 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania, jednak był on niewielki. We Wrocławiu przeciętna cena była niższa o 96 zł, czyli 1,34% w porównaniu do poprzedniego kwartału, a w Krakowie o 95 zł, czyli 1,19%. [...]

W tych miastach nabywcy lokali mieszkalnych przeciętnie płacili odpowiednio 7 064 zł/m2 i 7 873 zł/m2. W pozostałych miastach średnia cena transakcyjna 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania była wyższa od wartości notowanej w poprzednim kwartale. Największe wzrosty zanotowano w Łodzi i w aglomeracji katowickiej – odpowiednio o 3,67% (195 zł) i 4,34% (173 zł). W Gdańsku i Poznaniu wzrost wyniósł niecałe 3% w odniesieniu do I kwartału 2020 roku, a w Warszawie i Białymstoku średnie ceny były wyższe o trochę ponad 1%. W porównaniu do analogicznego okresu 2019
roku we wszystkich badanych aglomeracjach zanotowano wzrost przeciętnej ceny transakcyjnej 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania – największy w aglomeracji katowickiej (o 23,39%, czyli
789 zł/m2), w Łodzi (o 21,23%, czyli 967 zł/m2) oraz w Białymstoku (o 18,19%, czyli 858 zł/m2). W stolicy średnia jednostkowa cena mieszkania wzrosła o 10,46% (884 zł/m2) w odniesieniu do
II kwartału ubiegłego roku.


Źródło - Raport Amron Sarfin 2/2020