Średnie ceny transakcyjne mieszkań - 2. kwartał 2019 r.

Ceny transakcyjne lokali mieszkalnych w największych polskich miastach nie przestają rosnąć. W II kwartale 2019 roku we wszystkich badanych lokalizacjach średnia cena transakcyjna 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania była wyższa od wartości notowanej w poprzednim kwartale. Największy wzrost zarejestrowano w aglomeracji katowickiej – o 6,34% (201 zł) w porównaniu do I kwartału 2019 roku oraz w Łodzi - o 6,29% (269 zł). Tym samym nabywcy mieszkań w aglomeracji katowickiej płacili średnio 3 373 zł/m2, a w Łodzi – 4 553 zł/ m2. W okresie od kwietnia do czerwca średnia cena transakcyjna we Wrocławiu wzrosła o 4,32% (271 zł/m2), w Gdańsku – o 3,30% (225 zł/m2), a w Warszawie – o 2,43% (112 zł/m2) w porównaniu do I kwartału 2019 roku. W pozostałych badanych miastach wzrosty cen nie przekroczyły 2%. Również w odniesieniu do II kwartału 2018 roku zanotowano wzrost przeciętnej ceny transakcyjnej 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania we wszystkich analizowanych aglomeracjach - [...]

największy w Łodzi (o 11,67%, czyli 476 zł/m2), w Gdańsku (o 11,36%, czyli 719 zł/m2) oraz we Wrocławiu (o 10,18%, czyli 605 zł/m2). W stolicy przeciętna jednostkowa cena mieszkania wzrosła o 6,11% (486 zł/m2) w odniesieniu do II kwartału ubiegłego roku.

Źródło - Raport Amron Sarfin 2/2019