Średnie ceny transakcyjne mieszkań

Stan - IV kwartał 2016 r.

Popyt na mieszkania już od kilku lat systematycznie rośnie, a podaż ze strony deweloperów jest elastycznie dostosowywana do sytuacji rynkowej. Dzięki temu panuje względna równowaga pomiędzy dostępną ofertą a zainteresowaniem nabywców, co ostatecznie powoduje, że średnie ceny lokali mieszkalnych pozostają stabilne, a w największych ośrodkach miejskich wykazują lekką tendencję wzrostową.

Jeśli działalność deweloperów nadal będzie dopasowana do bieżącego popytu, można oczekiwać, że sytuacja na rynku w najbliższym czasie nie zmieni się i nie dojdzie do gwałtownych wahań cenowych.
W IV kwartale 2016 roku zanotowano niewielki spadek średniej jednostkowej ceny transakcyjnej w aglomeracji katowickiej i w Warszawie, odpowiednio o 133 i 124 zł/m2 w porównaniu do poprzedniego
kwartału. W Białymstoku i Wrocławiu średnia cena nie uległa zmianie, natomiast w pozostałych miastach doszło do niewielkich wzrostów przeciętnej ceny 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania – największy zanotowano w Łodzi i Krakowie, odpowiednio o 184 i 182 zł/m2.

(źródło - AMRON)