Średnie ceny transakcyjne 1m2 mieszkania w podziale na liczbę pokoi - Q4. 2018 r.

W IV kwartale 2018 roku 1 m2 powierzchni użytkowej kawalerki w Warszawie kosztował średnio 8 710 zł,mieszkania dwupokojowego – 8 177 zł, mieszkania o trzech pokojach – 7 845 zł, a czteropokojowego – 7 721 zł. W pozostałych dużych miastach obserwujemy podobną zależność, tj. wraz ze wzrostem liczby pokoi spada przeciętna cena 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania. Wśród badanych lokalizacji wyjątek stanowi aglomeracja katowicka, gdzie niezależnie od liczby pokoi, średnie ceny kształtują się na podobnym poziomie – w IV kwartale 2018 roku w przedziale 3 200 – 3 300 zł/m2, a mieszkania dwu- i trzypokojowe są nieznacznie droższe od średniej.

Źródło - Raport Amron Sarfin 4/2018