Średnie ceny transakcyjne 1 m2 mieszkania w podziale na liczbę pokoi - II kwartał 2018 r.

W większości spośród analizowanych największych polskich miast wraz ze wzrostem liczby pokoi spada przeciętna cena 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania. Inaczej jest w Warszawie, gdzie w II kwartale bieżącego roku 1 m2 powierzchni użytkowej kawalerki kosztował średnio 8 858 zł, mieszkania dwupokojowego – 8 080 zł, a mieszkania o trzech pokojach – 7 461 zł. Największe lokale są uznawane za luksusowe, dlatego ich cena jest nieco wyższa i w badanym okresie wyniosła 7 855 zł. Natomiast w aglomeracji katowickiej niezależnie od liczby pokoi, średnie ceny kształtują się na podobnym poziomie – w II kwartale 2018 roku w przedziale 2 800 – 3 200 zł/m2, a najtańsze są kawalerki.

Źródło - AMRON-SARFIN 2/2018