Średnie ceny mieszkań w podziale na liczbę pokoi w 2. kwartale 2017 r.

W sześciu spośród ośmiu analizowanych miast widać silną korelację pomiędzy średnią ceną 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego a liczbą pokoi w mieszkaniu, tzn. wraz ze wzrostem liczby pokoi spada średnia cena jednostkowa. W każdym z analizowanych segmentów najwyższe ceny notuje się w Warszawie. W II kwartale 2017 roku za 1 m2 kawalerki w stolicy trzeba było zapłacić aż 8 588 zł. Przeciętne ceny mieszkań o większej liczbie pokoi są zdecydowanie niższe. Podobną tendencję zanotowano również w innych dużych miastach. Wyjątkiem są mieszkania czteropokojowe, które w największych aglomeracjach są traktowane jako dobra luksusowe z uwagi na wysoką cenę całkowitą (...)

W lokalizacjach o niższych cenach mieszkań, gdzie nabywcy mogą sobie pozwolić na zakup większego mieszkania, tendencje są nieco inne. W Łodzi średnia cena mieszkania 1 m2 czteropokojowego jest wyższa niż

cena 1 m2 powierzchni kawalerki, natomiast w aglomeracji katowickiej ceny jednostkowe mieszkań o różnej liczbie pokoi są zbliżone.

 

Źródło - Amron