Średnia wartość kredytu w III kwartale 2022 r.:

Średnia wartość kredytu mieszkaniowego ogółem w III kwartale 2022 roku wyniosła 329 569 zł, czyli mniej o 20 554 zł (5,87%) w porównaniu z poprzednim kwartałem. W tym samym okresie przeciętna wartość kredytu walutowego spadła o 2 146 zł, czyli o 0,67%, i wyniosła 317 685 zł, natomiast średnia kwota kredytu mieszkaniowego udzielonego w złotówkach wyniosła 329 886 zł, co oznaczało spadek o 20 694 zł(5,90%) w stosunku do wartości zanotowanej w II kwartale bieżącego roku. W odniesieniu do III kwartału ubiegłego roku, przeciętna wartość nowego kredytu mieszkaniowego udzielonego w rodzimej walucie była niższa o 2,85% (nominalnie o 9 693 zł), a średnia wartość kredytu denominowanego w obcych walutach była wyższa o 10,37% (czyli 29 860 zł). Średnia wartość kredytu hipotecznego ogółem udzielonego w badanym kwartale spadła o 2,82%, czyli nominalnie o 9 565 zł w porównaniu do analogicznego kwartału 2021 roku.




Źródło: Raport Amron-Sarfin 03/2022