Średnia wartość kredytu w 1 kw. 2022 r.:

Średnia wartość kredytu mieszkaniowego ogółem w I kwartale 2022 roku wyniosła 351 251 zł, czyli więcej o 711 zł (0,20%) w porównaniu z poprzednim kwartałem. W tym samym okresie przeciętna wartość kredytu walutowego spadła o 6 949 zł, czyli o 2,26%, i wyniosła 301 161 zł, natomiast średnia kwota kredytu mieszkaniowego udzielonego w złotówkach wyniosła 351 714 zł, co oznaczało wzrost o 754 zł (0,21%) w stosunku do wartości zanotowanej w IV kwartale 2021 roku. W odniesieniu do I kwartału ubiegłego roku, przeciętna wartość nowego kredytu mieszkaniowego udzielonego w rodzimej walucie była wyższa o 12,22% (nominalnie o 38 289 zł), a średnia wartość kredytu denominowanego w obcych walutach – o 5,45% (czyli 15 567 zł). Średnia wartość kredytu hipotecznego ogółem udzielonego w badanym kwartale wzrosła o 12,16%, czyli nominalnie o 38 089 zł w porównaniu do analogicznego kwartału 2021 roku.

Źródło: Raport Amron Sarfin 1/2022