Średnia wartość kredytu mieszkaniowego w 4. kwartale 2018 r.

Średnia wartość kredytu mieszkaniowego ogółem kolejny raz wzrosła: w IV kwartale 2018 roku wyniosła 263 190 zł – więcej o 2 822 zł, czyli 1,08%w odniesieniu do III kwartału, mimo spadku średniej wartości kredytu walutowego (o 1 015 zł, czy-li 0,46% do poziomu 218 030 zł). W tym samym okresie jednak wzrosła przeciętna wartość nowo udzielonego kredytu mieszkaniowego w rodzimej walucie – o 2 920 zł (1,12%) w stosunku do wartości zanotowanej w III kwartale 2018 roku i wyniosła 264 004 zł.W odniesieniu do IV kwartału 2017 roku, w ba-danym okresie zanotowano wzrost przeciętnej wartości nowo udzielonych kredytów w złotów-kach o 8,41% (nominalnie 20 473 zł), przy jednoczesnym znacznym spadku średniej wartości kredytów denominowanych w obcych walutach – o 29,21% (nominalnie 89 983 zł). Średnia wartość kredytu hipotecznego ogółem była wyższa o 7,77% (18 970 zł) niż w analogicznym kwartale 2017 roku. Więcej: [...]

Wyraźny trend wzrostowy zarówno średniej wartości nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych ogółem, jak i kredytów złotówkowych widać już od kilku lat. Porównując cały 2018 i 2017 rok, średnia wartość nowego kredytu złotówkowego wzrosła o 9,16% (nominalnie o 21 313 zł), a kredytu w obcych walutach spadła o 24,08% (74 541 zł). Tym samym przeciętna wartość nowo udzielonych w 2018 roku kredytów mieszkaniowych ogółem wzrosła o 8,69%, czyli o 20 277 zł w porównaniu do roku poprzedniego i wyniosła 253 529 zł.

Źródło - Raport Amron Sarfin 4/2018