Średnia wartość kredytu mieszkaniowego w 2. kwartale 2019 r.

Średnia wartość kredytu mieszkaniowego ogółem wzrosła po raz kolejny i w II kwartale 2019 roku osiągnęła poziom 276 622 zł, czyli więcej o 8 487 zł (3,17%) w porównaniu z poprzednim kwartałem. W tym samym okresie przeciętna wartość kredytu walutowego spadła o 7 646 zł, czyli 3,55% i wyniosła 207 462 zł. Natomiast średnia kwota kredytu mieszkaniowego udzielonego w złotówkach wyniosła 277 969 zł, co oznacza wzrost o 8 813 zł (3,27%) w stosunku do wartości zarejestrowanej w I kwartale bieżącego roku. W odniesieniu do II kwartału ubiegłego roku, przeciętna wartość nowych kredytów mieszkaniowych udzielonych w rodzimej walucie wzrosła o 8,64% (nominalnie o 22 108 zł), a średnia wartość kredytów denominowanych w obcych walutach spadła o 9,88% (czyli 22 740 zł). Średnia wartość kredytu hipotecznego ogółem udzielonego w badanym kwartale wzrosła o 8,31%, czyli nominalnie o 21 217 zł w porównaniu do analogicznego kwartału 2018 roku.

Źródło: Raport Amron Sarfin 2/2019