Średnia wartość kredytu mieszkaniowego udzielonego w III kwartale 2019 roku

Przeciętna wartość kredytu mieszkaniowego udzielonego w III kwartale 2019 roku w rodzimej walucie wyniosła 282 813 zł, czyli więcej o 4 844 zł (1,74%) w stosunku do wartości zanotowanej w poprzednim kwartale, natomiast średnia wartość kredytu walutowego wzrosła o 18 309 zł, czyli o 8,83% i wyniosła 225 771 zł. Tym samym przeciętna wartość kredytu mieszkaniowego ogółem osiągnęła poziom 282 026 zł, co oznacza wzrost o 5 404 zł (1,95%) w porównaniu z II kwartałem. W porównaniu do III kwartału 2018 roku kwota przeciętnego kredytu (ogółem) udzielonego w analizowanym okresie wzrosła o 8,32%, a średni kredyt w złotych był w III kwartale 2019 roku również o 8,32% wyższy niż w ubiegłym roku. W tym samym czasie średnia wartość kredytu denominowanego wzrosła o 3,07% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Źródło - Raport Amron-Sarfin 3/2019