Średnia wartość kredytu mieszkaniowego - 4. kwartał 2020 r.

Średnia wartość kredytu mieszkaniowego ogółem w IV kwartale 2020 roku osiągnęła poziom 305 093 zł, czyli więcej o 15 830 zł (5,47%) w porównaniu z poprzednim kwartałem. W tym samym okresie przeciętna warto kredytu walutowego wzrosła o 32 434 zł, czyli 13,41% i wyniosła 274 207 zł, natomiast średnia kwota kredytu mieszkaniowego udzielonego w złotówkach wyniosła 305 452 zł, co oznaczało wzrost o 18 254 zł (6,36%) w stosunku do warto ci zanotowanej w poprzednim kwartale. W odniesieniu do IV kwartału 2019 roku, przeciętna wartość nowych kredyt w mieszkaniowych udzielonych w rodzimej walucie była wy sza o 7,40% (nominalnie o 21 050 zł), a średnia wartość kredyt w denominowanych w obcych walutach – o 30,98% (czyli 64 862 zł). Średnia warto kredytu hipotecznego ogółem udzielonego w badanym kwartale wzrosła o 7,75%, czyli nominalnie o 21 943 zł w porównaniu do analogicznego kwartału 2019 roku. [więcej]

Rok 2020 przyniósł kontynuację trendu wzrostowego średniej wartości kredytu hipotecznego. Przeciętna warto nowego kredytu złotówkowego wzrosła o 6,15% (nominalnie o 17 170 zł), natomiast kredytu w obcych walutach 15,94% (34 201 zł). Tym samym przeciętna wartość wszystkich kredyt w mieszkaniowych udzielonych w 2020 roku wzrosła o 6,37%, czyli o 17 689 zł w porównaniu do roku poprzedniego i wyniosła 305 093 zł.

Źródło - Raport Amron Sarfin 4/2020