Średnia wartość kredytu hipotecznego w Polsce

Statystyczny kredyt hipoteczny - 233 282 zł, stan - IV kwartał 2016 r.

W ujęciu kwartalnym, w badanym okresie zanotowano wzrost przeciętnej wartości nowo udzielonych kredytów zarówno w złotówkach (o 3,81%), jak i kredytów denominowanych w obcych walutach (o 6,29%), które wyniosły odpowiednio 232 235 zł i 300 795 zł.

W IV kwartale 2016 roku średnia wartość kredytu hipotecznego ogółem wyniosła 233 282 zł, co oznacza wzrost o 3,93% (nominalnie o 8 832 zł) w porównaniu do poprzedniego kwartału.

(źródło - AMRON)