Średnia powierzchnia mieszkania - 4. kwartał 2019 r.

Średnia powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych zakupionych w IV kwartale 2019 roku w ośmiu największych aglomeracjach Polski wzrosła minimalnie – o 0,13 m2 w porównaniu do poprzedniego kwartału i wyniosła 53,64 m2. Największe mieszkania były przedmiotem obrotu w Warszawie, gdzie średni metraż lokalu wyniósł 56,00 m2. Mieszkania o powierzchni powyżej średniej kupowano również w aglomeracji katowickiej (55,00 m2), we Wrocławiu (54,78 m2) i w Poznaniu (53,86 m2). Najniższą średnią powierzchnię mieszkań zanotowano w Krakowie – 50,59 m2.

Źródło - Raport Amron Sarfin 4/2019