Średnia cena transakcyjna 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania - 3. kwartał 2019 r.

Analiza średniej ceny transakcyjnej 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania wskazuje na jej silne powiązanie z liczbą pokoi w mieszkaniu. W większości analizowanych miast wraz ze wzrostem liczby pokoi, przeciętna transakcyjna cena jednostkowa spada. W III kwartale 2019 roku średnia cena kawalerki w Warszawie wyniosła 9 790 zł/m2, mieszkania dwupokojowego – 8 872 zł/m2, lokalu trzypokojowego – 8 485 zł/m2. Lokale o czterech pokojach traktowane jako bardziej luksusowe, ze względu na niską podaż są nieco droższe i w III kwartale 2019 roku kosztowały średnio 8 647 zł/m2. Spośród badanych lokalizacji wyjątek stanowi jedynie aglomeracja katowicka, gdzie w badanym kwartale średnie ceny były na podobnym poziomie niezależnie od liczby pokoi, a najwyższą średnią cenę zanotowano w przypadku mieszkań trzypokojowych – 3 612 zł/m2.

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań, które były przedmiotem obrotu w III kwartale 2019 roku w ośmiu największych aglomeracjach Polski wyniosła 53,51 m2, czyli zaledwie o 0,26 m2 więcej niż w poprzednim kwartale. Lokale o ponadprzeciętnej średniej powierzchni kupowano w Warszawie (54,71 m2), we Wrocławiu (55,24 m2), w Białymstoku (54,78 m2)
i w aglomeracji katowickiej (56,43 m2). Natomiast najmniejsze mieszkania były przedmiotem obrotu w Łodzi, gdzie przeciętny metraż wyniósł 50,95 m2.

Źródło - Raport Amron-Sarfin 3/2019