Średnia cena transakcyjna 1 m2 - 4. kwartał 2019 r.

Analiza średniej ceny transakcyjnej 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania w podziale na liczbę pokoi pokazała, że w IV kwartale 2019 roku spadek w odniesieniu do poprzedniego kwartału zanotowano tylko w przypadku mieszkań czteropokojowych zlokalizowanych w Gdańsku i Poznaniu – odpowiednio o 278 zł/m2 i 222 zł/m2. W pozostałych przypadkach odnotowano wzrost przeciętnych cen mieszkań. W badanym kwartale kawalerka w Warszawie kosztowała średnio 10 173 zł/m2, mieszkanie dwupokojowe – 9 063 zł/m2, mieszkanie o trzech pokojach – 8 609 zł/m2, a czteropokojowe – 8 687 zł/m2. W pozostałych dużych miastach obserwujemy podobną zależność, tj. wraz ze wzrostem liczby pokoi spada przeciętna cena 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania, natomiast lokale o czterech pokojach są często traktowane jako bardziej luksusowe i ze względu na niską podaż bywają nieco droższe. Wśród badanych lokalizacji wyjątek stanowi aglomeracja katowicka, gdzie niezależnie od liczby pokoi, średnie ceny kształtują się na podobnym poziomie – w IV kwartale 2019 roku w przedziale od 3 631 zł/m2 za mieszkania czteropokojowe do 3 850 zł/m2 w przypadku mieszkań jednopokojowych.

Źródło - Raport Amron Sarfin 4/2019