Średnia cena 1 m2 nieruchomości mieszkaniowej w 4. kwartale 2020 r.

Analiza średniej ceny transakcyjnej 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania w podziale na liczbę pokoi wskazuje, że w IV kwartale 2020 roku największą dynamikę wykazywały średnie ceny mieszka w Białymstoku. Średnia cena metra kwadratowego mieszkania jednopokojowego była tu wy sza o 7,89% niż kwartał wcześniej, natomiast średnia cena mieszkań o czterech i więcej pokojach spadła o 4,50%. Najmniejszą dynamikę cen we wszystkich lokalizacjach wykazywały mieszkania dwupokojowe. W badanym kwartale kawalerka w Warszawie kosztowała średnio 10 915 zł/m2, mieszkanie dwupokojowe – 10 109 zł/m2, mieszkanie o trzech pokojach – 9 845 zł/m2, a czteropokojowe – 9 834 zł/m2. Najniższą wartość zanotowano dla 1 metra kwadratowego powierzchni mieszkania dwupokojowego w aglomeracji katowickiej – 4 025 zł. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań, które były przedmiotem obrotu w IV kwartale 2020 roku w ośmiu największych aglomeracjach Polski, wzrosła w stosunku do wartości z poprzedniego kwartału i wyniosła 57,67 m2. Najwyższą średnią powierzchnię sprzedanych mieszkań odnotowano w Poznaniu (60,45 m2) oraz we Wrocławiu (60,24 m2), natomiast najmniejsze mieszkania były przedmiotem obrotu w Krakowie, gdzie przeciętny metra wyniósł 53,37 m2.Źródło - Raport Amron Sarfin 4/2020