Średnia cena 1 m2 - 2. kwartał 2020 r.

W największych polskich miastach widać wyraźną zależność pomiędzy ceną jednostkową i liczbą pokoi w mieszkaniu, tzn. wraz ze wzrostem liczby pokoi spada przeciętna cena 1 m2 powierzchni użytkowej. W II kwartale bieżącego roku 1 m2 powierzchni użytkowej kawalerki w Warszawie kosztował średnio 10 579 zł, mieszkania dwupokojowego – 9 508 zł, a lokalu trzypokojowego – 8 788 zł, natomiast lokale czteropokojowe ze względu na niską podaż były droższe od średniej i kosztowały 9 007 zł/m2. Odmiennie zachowują się ceny tylko w aglomeracji katowickiej, gdzie średnie ceny były na podobnym poziomie niezależnie od liczby pokoi, a ze względu na stosunkowo niskie ceny potencjalni nabywcy często szukają większych mieszkań, tj. trzy- i czteropokojowych.


Źródło - Raport Amron Sarfin 2/2020