Średni czynsz najmu mieszkania w Warszawie w 3. kwartale 2017 r. - 1 617 zł.

Analiza oparta na umowach najmu podpisanych w okresie od I kwartału 2014 roku do III kwartału 2017 roku wskazuje na pogłębianie się luki cenowej pomiędzy Warszawą i pozostałymi ośrodkami miejskimi. Pomimo iż na prawie wszystkich badanych rynkach w III kwartale br. wystąpiły wzrosty stawek czynszu najmu, ich dynamika była niejednorodna. Na rynku gdańskim, wrocławskim i katowickim przekroczyła 2%, na rynku warszawskim i łódzkim oscylowała wokół 3,7%. W ujęciu bezwzględnym różnica w średnich stawkach czynszu między Warszawą a Wrocławiem wyniosła 115 zł (wobec 89 zł w poprzednim kwartale – wzrost o 27 zł kw./kw.), między Warszawą a Krakowem – 224 zł (wobec 169 zł w poprzednim kwartale – wzrost o 55 zł kw./kw.), zaś między Warszawą a Gdańskiem – 193 zł (wobec 170 zł w poprzednim kwartale – wzrost o 23 zł kw./kw.).

W III kwartale br. za wynajem lokalu mieszkalnego trzeba było zapłacić w stolicy średnio 1 617 zł miesięcznie, co stanowi kwotę wyższą o 740 zł od najniższej zarejestrowanej w tym okresie średniej stawki,
odnotowanej w Katowicach. Do grona miast – liderów w wysokości czynszów dołączył Gdańsk, zajmując 3. miejsce po Warszawie i Wrocławiu, wyprzedzając natomiast Kraków oraz pozostawiając w dość znaczącym dystansie Poznań. Dużą dynamikę wzrostu w III kwartale br. wykazał rynek łódzki – średni czynsz w Łodzi w analizowanym okresie był wyższy od zaobserwowanego w stolicy Górnego Śląska o 51 zł.

 

Źródło - AMRON