Spadły średnie stawki czynszu najmu mieszkań - 4. kwartał 2020 r.

IV kwartał 2020 roku przyniósł kolejne redukcje stawek czynszów w najmie prywatnym we wszystkich badanych miastach. Na rynkach nadal występuje znaczna nierównowaga popytu i podaży, spowodowana przede wszystkim osłabieniem popytu przez wprowadzenie pracy i zajęć na wyższych uczelniach w trybie zdalnym, przy jednoczesnym wzroście liczby mieszka oferowanych pod wynajem. Średni czynsz najmu mieszkania w Warszawie w IV kwartale 2020 roku wyniósł 1 666 zł i był niższy od notowanego kwartał wcześniej o 49 zł (2,83%). Z najgłębszym spadkiem mieliśmy do czynienia w Krakowie i Gdańsku. W Gdańsku spadek średniego czynszu w tym okresie wyniósł 4,34% (73 złlm2), natomiast przeciętny czynsz w IV kwartale 2020 roku w Krakowie wyniósł 1 275 zł, co stanowiło spadek o 4,95% wobec wartości notowanych kwartał wcześniej. Rynek krakowski wydaje się by najbardziej dotkniętym trudną sytuacją na rynku najmu. Dzieje się tak zarówno ze względu na bardzo wysoką liczbę nieobecnych studentów, jak i znaczną liczbę mieszkań wynajmowanych dotychczas w formie najmu krótkoterminowego. W ujęciu rocznym spadek średniego czynszu w Krakowie wyniósł 16,05%. We Wrocławiu notowany w IV kwartale przeciętny czynsz był o 1,12% niższy ni kwartał wcześniej i wyniósł 1 475 zł.


Źródło - Raport Amron Sarfin 4/2020