Spadek średnich stawek czynszu najmu mieszkań - 1. kwartał 2021 r.

Rynek najmu mieszkań jako pierwszy odczuł skutki pandemii koronawirusa. Przejście większości uczelni na tryb zajęć zdalnych lub częściowo zdalnych, praca zdalna, którą wprowadziła większość firm, a także ograniczenia w ruchu turystycznym wpłynęły na zdecydowane obniżenie popytu na mieszkania do wynajęcia. Pierwszy kwartał bieżącego roku przyniósł z jednej strony kontynuację spadków czynszów na prywatnym rynku mieszkań na wynajem, z drugiej natomiast wyraźne zahamowanie ich tempa. Związane jest to naturalnie z niższą liczbę zawieranych w okresie zimowym umów najmu. Na poprawę sytuacji i możliwe odwrócenie spadkowego trendu wysokości czynszów trzeba będzie prawdopodobnie poczekać do powrotu studentów na uczelnie, a więc do sierpnia - września, oczywiście pod warunkiem, że w międzyczasie nie rozpocznie się czwarta fala zachorowań na COVID-19, która ponownie przesunie w czasie powrót do zajęć w trybie stacjonarnym. Ponownie, we wszystkich badanych lokalizacjach zanotowaliśmy w pierwszym kwartale bieżącego roku spadek średniej wysokości czynszu, przy czym z najgłębszym spadkiem mieliśmy do czynienia w Łodzi - o 2,45% w stosunku do czynszu notowanego kwartał wcześniej. Średni czynsz najmu mieszkania w Warszawie w I kwartale 2021 roku wyniósł 1 654 zł i był niższy od notowanego kwartał wcześniej o 12 zł (–0,7 p.p.). We Wrocławiu noto- wany w I kwartale przeciętny czynsz był niższy niż kwartał wcześniej o 0,86 p.p. i wyniósł 1 476 zł. [...]

W  pozostałych  badanych  miastach  spadki  przekroczy  poziom  1 p.p.  W  Poznaniu  i  Gdańsku  - odpowiednio o –1,26 p.p. i –1,14 p.p. Przeciętne stawki czynszu w I kwartale bieżącego roku wyniosły tam 1 212 zł (Poznań) i 1 585 zł (Gdańsk).

Źródło - Raport Amron-Sarfin 1/2021