Rynek nieruchomości mieszkaniowych - podsumowanie 4. kwartał 2018 r.

Jak co roku, w okresie od października do grudnia 2018 roku zanotowano spadek liczby rozpoczętych inwestycji – o 20,48% w porównaniu do III kwartału. Oznacza to, że liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w IV kwartale ubiegłego roku wyniosła 47 946. W tym samym okresie wydano pozwolenia na budowę 63 846 lokali mieszkalnych, czyli więcej o 4,17% niż w poprzednim kwartale. Natomiast liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła o 17,22% w porównaniu do III kwartału 2018 roku,osiągając poziom 54 950.W odniesieniu do IV kwartału 2017, we wszystkich badanych kategoriach zanotowano niewielkie wzrosty. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba wydanych pozwoleń na budowę wzrosła o 6,96%, liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – o 6,22%, a liczba mieszkań oddanych do użytkowania – o 1,56%.W całym 2018 roku w zakresie budownictwa mieszkaniowego padł kolejny rekord. Oddano do użytkowania 184 783 mieszkania, co oznacza wzrost o 3,61% w porównaniu z rokiem 2017. W 2018 roku ruszyła budowa 221 907 lokali mieszkalnych (o 7,73% więcej w porównaniu do roku poprzedniego) i wydano pozwolenia na budowę kolejnych 257 072 mieszkań (więcej o 2,74%). Nawet w latach 2007-2008 nie uzyskano tak dobrych wyników.

Źródło - Raport Amron Sarfin 4/2018