Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań w obrocie - 1. kwartał 2021 r.

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań, które były przedmiotem obrotu w I kwartale 2021 roku w ośmiu największych aglomeracjach Polski, wzrosła w stosunku do wartości z poprzedniego kwartału i wyniosła 55,18 m2. Najwyższą średnią powierzchnię sprzedanych mieszkań odnotowano w Poznaniu (57,38 m2) oraz w Warszawie (57,30 m2), natomiast najmniejsze mieszkania były przedmiotem obrotu w Krakowie, gdzie przeciętny metraż wyniósł 52,03 m2.


Źródło - Raport Amron-Sarfin 1/2021