Nowo udzielone kredyty mieszkaniowe w 2. kwartale 2019 r.

W II kwartale 2019 roku zanotowano wysoki wzrost sprzedaży kredytów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w porównaniu do poprzedniego kwartału zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym. W analizowanym okresie banki udzieliły 59 321 kredytów mieszkaniowych, czyli o 17,24% (o 8 721 umów) więcej w porównaniu do wyniku zanotowanego w I kwartale bieżącego roku. Wartość nowo udzielonych kredytów hipotecznych wyniosła 16,444 mld zł, co oznacza wzrost o 2,848 mld zł, czyli 20,95% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Również w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (II kwartał 2019/ II kwartał 2018) wyniki akcji kredytowej były lepsze. W II kwartale 2019 roku zawarto o 5 635 (czyli 10,50%) więcej umów kredytowych, natomiast ich wartość była wyższa o 2,703 mld zł (19,67%) niż w II kwartale 2018 roku.

Źródło: Raport Amron Sarfin 2/2019