Nieruchomości mieszkaniowe, sytuacja na rynku w I kwartale 2020 r.

Najnowsze dane GUS, prezentujące wstępne wyniki sektora budownictwa mieszkaniowego w okresie od stycznia do marca 2020 roku, mimo, że obejmują początkową fazę pandemii, nie sygnalizują hamowania. Co prawda I kwartał bieżącego roku był słabszy w porównaniu do poprzedniego kwartału, ale jest to efekt sezonowości, a nie ograniczeń wprowadzonych w związku z koronawirusem. Zarówno wyniki samego marca, jak i całego kwartału prezentują się bardzo dobrze, choć z uwagi na problemy w funkcjonowaniu urzędów można się było spodziewać spadku liczby wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę i o pozwoleniu na użytkowanie. Tymczasem we wszystkich badanych kategoriach efekty budownictwa mieszkaniowego ogółem w marcu były lepsze niż w lutym, natomiast w porównaniu do marca 2019 roku spadek (o 20%) zanotowano tylko w przypadku liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto. Jest jednak za wcześnie, aby jednoznacznie stwierdzić, czy ma to związek z pandemią, a osiągnięty wynik 18 777 mieszkań, mimo, że znacznie niższy niż przed rokiem, jest bardzo dobry. [...]

W pierwszych trzech miesiącach 2020 roku przekazano do eksploatacji 49 523 lokale mieszkalne, czyli o 19,83% mniej w odniesieniu do poprzedniego kwartału. Liczba rozpoczętych budów spadła
o 10,70% do poziomu 52 543, natomiast pula mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym spadła o 12,29% w porównaniu do IV kwartału
2019 roku i wyniosła 59 092 lokali.W odniesieniu do I kwartału 2019 roku minimalnie spadła liczba rozpoczętych budów – o 2,48%, natomiast w przypadku liczby mieszkań oddanych do użytkowania i liczby wydanych pozwoleń na budowę zanotowano wzrosty odpowiednio o 4,42% i 3,29%.


Źródło - Raport Amron Sarfin 1/2020