Najwyższe średnie stawki czynszu najmu mieszkań są w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu.

Według danych z aktualnie obowiązujących umów najmu, miastami o najwyższych średnich stawkach czynszu są Warszawa (1 647 zł), Gdańsk (1 524 zł) oraz Wrocław (1 502 zł). Kraków znalazł się w tej klasyfikacji dopiero na czwartej pozycji ze średnią stawką w wysokości 1 393zł. Utrata miejsca trzeciego na rzecz czwartego dokonała się wskutek wysokiego skoku cenowego średniego czynszu w Gdańsku. Najniższe średnie stawki czynszu obowiązują niezmiennie w Katowicach (877 zł) oraz w Łodzi (927 zł). Największa rozpiętość cenowa między najwyższą i najniższą stawką czynszu miała miejsce w Warszawie (5 800 zł), najmniejsza zaś w Poznaniu (890 zł). Mimo iż najwyższa spośród maksymalnych stawek czynszu zarejestrowana została w Warszawie – 6 500 zł, warto zwrócić uwagę także na wysoki wynik Wrocławia – 5 000 zł.

Źródło - AMRON