Najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w lll kwartale 2020 r.

• Wzrost dynamiki PKB w trzecim kwartale - PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) wzrost realnie o 7,7% w porównaniu z poprzednim kwartałem; • Niewielki spadek tempa inflacji - w lll kwartale 2020 gusowski wskaznik cen towarów i usług konsumpcyjnych roku wyniósł 3% w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (w poprzednim kwartale byto to 3,3%); • Zatrzymanie wzrostu bezrobocia - na koniec września 2020 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,1%, a więc utrzymała się na niezmienionym poziomie w stosunku do końca poprzedniego kwartału; • Historycznie niski poziom stóp procentowych NBP; • Złagodzenie przez banki polityki kredytowej, wywołane przede wszystkim oceną sytuacji na rynku mieszkaniowym, a także odnotowanym przez banki wzrostem popytu na kredyty hipoteczne i presją konkurencyjną; [więcej]

•    Wzrost dynamiki PKB w trzecim kwartale  - PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia  2015)  wzrost  realnie o 7,7% w porównaniu z poprzednim kwartałem; 
•    Niewielki spadek tempa inflacji - w lll kwartale 2020 gusowski wskaznik cen towarów i usług konsumpcyjnych roku wyniósł 3% w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego
(w poprzednim kwartale byto to 3,3%);
•    Zatrzymanie wzrostu bezrobocia - na koniec września 2020 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,1%, a więc utrzymała się na niezmienionym poziomie w stosunku do końca poprzedniego kwartału;
•    Historycznie niski poziom stóp procentowych
NBP;
•    Złagodzenie przez banki polityki kredytowej, wywołane przede wszystkim oceną sytuacji na rynku mieszkaniowym, a także odnotowanym przez banki wzrostem popytu na kredyty hipoteczne i presją konkurencyjną; [więcej]
  • Wbrew oczekiwaniom niektórych obserwatorów rynku - dalsze, umiarkowane wzrosty cen mieszkań;
  • Oczekiwane, dynamiczne spadki czynszów najmu mieszkań we wszystkich badanych w ni- niejszym raporcie miastach;
  • Utrzymująca się wysoka dostępność cenowa mieszkań w największych miastach Polski;
  • Wzrost optymizmu konsumenckiego po pierwszej fali pandemii, wyraźnie zauważalny w notowaniach wskaźników ufności konsumenckiej. Notowania wskaźników, choć znacznie wyższe niż w kwietniu i maju b.r. nadal utrzymują się znacznie poniżej notowań sprzed pandemii;
  • Wzrost optymizmu wśród deweloperów widoczny w wynikach osiągniętych przez sektor, w tym przede wszystkim rekordowych liczbach mieszkań, na których budów  wydano pozwolenie oraz mieszkań, których budów  rozpoczęto

Źródło - Raport Amron Sarfin 3/2020