Najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w 2018 roku to:

dobra koniunktura w polskiej gospodarce, niski poziom inflacji oraz utrzymujące się rekordowo niskie stopy procentowe NBP, `Mieszkanie dla Młodych` , rosnące ograniczenia po stronie podażowej na rynku pierwotnym, niewielki spadek sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym w drugiej połowie roku, uchwalenie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, uchwalenie ustawy o pomocy państwa w po-noszeniu wydatków mieszkaniowych w pierw-szych latach najmu mieszkania, uchwalenie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, skierowanie do prac sejmowych projektu ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości. Więcej: [...]

Najważniejsze  czynniki  kształtujące  sytuację  na rynku  nieruchomości  mieszkaniowych  oraz  na rynku kredytów hipotecznych w 2018 roku to:


- dobra koniunktura w polskiej gospodarce – stabilny wzrost gospodarczy, spadek bezrobocia, systematyczny wzrost wynagrodzeń oraz siły nabywczej;


- niski poziom inflacji oraz utrzymujące się rekordowo niskie stopy procentowe NBP (stopa referencyjna NBP na poziomie 1,5%), zapewniające koszt obsługi kredytu hipotecznego na relatywnie niskim poziomie i jednocześnie zachęcające do poszukiwania alternatywnych dla lokat  bankowych  możliwości  lokowania  wolnych środków finansowych;


- ostatnia  pula  środków  Programu  `Mieszkanie dla Młodych` uruchomiona 2 stycznia 2018 roku została  rozdysponowana  w  ciągu  dwóch  dni, znacząco  wspierając  wyniki  akcji  kredytowej oraz sprzedaży mieszkań w I kwartale;


- rosnące ograniczenia po stronie podażowej na rynku  pierwotnym  –  wzrost  cen  materiałów budowlanych  i  kosztów  wykonawstwa  oraz dynamiczny  wzrost  cen  gruntów  pod  zabudowę wynikający z boomu budowlanego przy jednoczesnym  wprowadzeniu  nowych  regulacji prawnych i zablokowaniu gruntów budowlanych  będących  własnością  Skarbu  Państwa na  potrzeby  realizacji  rządowego  Programu `Mieszkanie Plus`;


- niewielki spadek sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym  w  drugiej  połowie  roku,  będący konsekwencją rosnących cen mieszkań, a także świadomego ograniczania podaży przez deweloperów;


- uchwalenie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, czyli tzw. `specustawy mieszkaniowej`, która ułatwi odrolnienie gruntów w granicach miast i w przyszłości może  nieco  poprawić  sytuację  deweloperów w zakresie możliwości pozyskiwania gruntów pod inwestycje;


- uchwalenie ustawy o pomocy państwa w po-noszeniu wydatków mieszkaniowych w pierw-szych  latach  najmu  mieszkania,  która  może wpłynąć  na  wysokość  rynkowych  stawek czynszów, a co za tym idzie na opłacalność inwestowania w nieruchomości pod wynajem;


- uchwalenie  ustawy  o  przekształceniu  prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, która uporządkuje sytuację prawną gruntów, ale może też spowodować chaos na rynku nieruchomości i w sądach wieczystoksięgowych, a tym samym opóźnienia przy sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych;


- skierowanie do prac sejmowych projektu ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (FINN), której celem jest zwiększenie zaangażowania kapitału krajowego na rynku najmu nieruchomości mieszkaniowych – uchwalenie ustawy zaplanowano na początek 2019 roku.

Źródło - Raport Amron Sarfin 4/2018