Najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w 1. kwartale 2019 roku to:

●● sprzyjające warunki gospodarcze – dobra koniunktura, ●● spadająca elastyczność podaży na rynku pierwotnym, ●● rosnące ceny mieszkań zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, obniżające atrakcyjność zakupów nieruchomości w celach inwestycyjnych; ●● minimalne zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych; ●● przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 roku; ●● prace nad nowelizacją ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego; ●● zapowiedź zmian regulacji w zakresie planowania przestrzennego, Więcej: [...]

●● sprzyjające warunki gospodarcze – dobra koniunktura,
niezmiennie niskie stopy procentowe
NBP (stopa referencyjna NBP na poziomie
1,5%) oraz systematycznie poprawiająca się
sytuacja finansowa polskich gospodarstw domowych
(spadające bezrobocie rejestrowane
i rosnące wynagrodzenia) zachęcają do zakupu
nieruchomości;
●● spadająca elastyczność podaży na rynku pierwotnym,
wynikająca z wciąż rosnących kosztów
wykonawstwa i wyczerpywania się zasobów
działek odpowiednich pod budownictwo
mieszkaniowe, powodująca w połączeniu
z wciąż wysokim popytem wzrost cen mieszkań
deweloperskich;
●● rosnące ceny mieszkań zarówno na rynku pierwotnym,
jak i wtórnym, obniżające atrakcyjność
zakupów nieruchomości w celach inwestycyjnych;
●● minimalne zaostrzenie kryteriów udzielania
kredytów mieszkaniowych (dotyczących wytycznych
banków w zakresie akceptowania
wniosków kredytowych, np. minimalnych dochód
na członka gospodarstwa domowego)
podyktowane spodziewanym pogorszeniem
sytuacji gospodarczej i jednocześnie nieznaczna
obniżka kosztów finansowania hipotecznego
(niewielki spadek marż kredytowych oraz
pozaodsetkowych kosztów kredytu);
●● przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów
z dniem 1 stycznia 2019 roku wywołało zamieszanie
na rynku nieruchomości i w sądach
wieczystoksięgowych, a także spowodowało
opóźnienia przy sprzedaży nieruchomości
mieszkaniowych;
●● prace nad nowelizacją ustawy o kształtowaniu
ustroju rolnego, która przywróci możliwość
swobodnego obrotu nieruchomościami rolnymi
w granicach administracyjnych miast o powierzchni
mniejszej niż 1 ha i zwiększy podaż
terenów inwestycyjnych;
●● zapowiedź zmian regulacji w zakresie planowania
przestrzennego, co w dłuższej perspektywie
może oznaczać rewolucję w działalności
deweloperów i wyścig w realizacji inwestycji
na podstawie już wydanych decyzji o warunkach
zabudowy

Źródło - raport Amron Sarfin, 1/2019