Nadal najchętniej są brane kredyty na ponad 80% wartości nieruchmości

Kredyty mieszkaniowe o wskaźniku LtV na poziomie co najmniej 80% nadal cieszą się największą popularnością – w III kwartale 2019 roku stanowiły 42,88% wszystkich nowych kredytów, czyli mniej o 0,21 p.p. w porównaniu do poprzedniego kwartału. W okresie od lipca do września bieżącego roku spadł również udział kredytów z LtV od 50 do 80% – o 0,19 p.p. Niewielkie wzrosty zanotowano w przypadku kredytów mieszkaniowych o najniższym poziomie wskaźnika LtV, tj. z kategorii do 30% oraz od 30 do 50% – odpowiednio o 0,31 p.p. i 0,09 p.p. W odniesieniu do III kwartału 2018 roku, istotny spadek zanotowano w przypadku kredytów z LtV pomiędzy 50 i 80% – ich udział spadł o 4,22%, natomiast na popularności zyskały kredyty o wskaźniku LtV do 30% oraz od 80%. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku udziały takich kredytów wzrosły odpowiednio o 1,45 p.p. i 3,25 p.p.

Źródło - Raport Amron-Sarfin 3/2019