Na rynku mieszkaniowym obserwuje się narastające niedopasowanie podaży mieszkań do wysokiego popytu

Zaobserwowano spadek udziału gotowych mieszkań w ofercie na rynku i spadek produkcji w toku (korygowane bieżącą sprzedażą). Również struktura oferowanych mieszkań odchyla się od tej, którą preferują nabywcy (zbyt dużo mieszkań dużych względem popytu na nie). Pojawiają się też sygnały zmian w zakresie czynników produkcji takie jak: wzrosty szacowanych cen terenów budowlanych pod budownictwo wielomieszkaniowe oraz pojawiające się problemy z dostępnością fizycznych pracowników firm budowlanych oraz materiał ów budowlanych. Utrzymanie elastycznej podaży przy tak dużym popycie to główne wyzwanie obecnej sytuacji na rynku i warunek utrzymania stabilnych cen. Pomimo wzrostu rozmiarów sprzedaży produkcja mieszkań w toku nie przyrasta proporcjonalnie a liczba mieszkań gotowych w ofercie deweloperskiej spada, podobnie jak czas sprzedaży mieszkania. W konsekwencji osłabieniu ulega pozycja nabywcy mieszkania, co widać poprzez rosnące odchylenie struktury oferowanych mieszkań względem zgłaszanego popytu i malejącą różnicę cen ofertowych i transakcyjnych na obu rynkach.

Źródło - NBP, Analiza sytuacji na rynku nieruchomości w Polsce w III kwartale 2017 r.