Na jak długo wynajmowane są mieszkania w Warszawie.

Umowy najmu standardowo zawierane są na okres 12 miesięcy, jednak czas faktycznego zajmowania mieszkania przez najemców jest niejednolity. W przypadku 64,34% spośród wszystkich obowiązujących umów najmu najemcy mieszkają w nim od 0,5 roku do 1 roku. Wynika to głownie z faktu dominującej na tym rynku grupy najemców – studentów, którzy zawierają umowy najmu na okres 9-10 miesięcy. Drugi największy odsetek umów (14,80%) dotyczy lokali zajmowanych ponad 2 lata. Czas najmu krótszy niż 0,5 roku zaobserwowany został w przypadku 1,83% umów.

Źródło: AMRON