Mieszkania na wynajem, czyli inwestowanie w nieruchomości coraz popularniejsze.

Rośnie udział zakupów gotówkowych na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Coraz więcej Polaków kupuje także mieszkania z myślą o ich wynajmie. Powodem jest poprawiająca się sytuacja finansowa gospodarstw domowych, rekordowo niskie oprocentowanie kredytów, a depozytów wręcz ujemne. Najważniejsze czynniki kształtujące w I kwartale 2017 roku sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz na rynku kredytów hipotecznych to: ...

- przyspieszenie inflacji w ciągu ostatnich kilku miesięcy i wejście Polski w I kwartale 2017 roku w okres ujemnych stóp procentowych spowodowało, że lokowanie środków finansowych w bankach zaczęło przynosić straty, co wpłynęło na wyższą skłonność Polaków do inwestycji w nieruchomości na wynajem;

- systematyczny spadek bezrobocia, wzrost dochodów Polaków i nieco lepsze wyniki gospodarki w I kwartale 2017 roku napawają optymizmem i wpływają na wzrost wskaźnika ufności konsumenckiej;

- spadek kursu franka szwajcarskiego do poziomu 3,98 zł w dniu 31 marca 2017 roku, czyli o 0,15 zł w porównaniu do 1 stycznia 2017 roku, poprawił sytuację kredytobiorców  frankowych i spowodował  znaczny spadek łącznej wartości zadłużenia Polaków;

- wznowienie przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego w ramach Programu "Mieszkanie dla Młodych" uruchomiło wyścig po dopłaty, dzięki czemu do banków wpłynęła rekordowa liczba wniosków;

- podwyższenie wymaganego wkładu własnego od 1 stycznia 2017 roku zgodnie z zapisami Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie nie wpłynęło w znaczący sposób na rynek kredytów hipotecznych;

- historycznie niskie stopy procentowe zapobiegały (jak dotąd) problemom z obsługą kredytów mieszkaniowych w związku ze stopniowym wygasaniem dofinansowania do oprocentowania kredytów udzielonych w ramach Programu "Rodzina na Swoim".

W perspektywie kilku najbliższych lat może wystąpić kilka czynników potencjalnie spowalniających sprzedaż mieszkań. Program "Mieszkanie dla Młodych" zostanie wygaszony już w przyszłym roku, a wzrost inflacji przełoży się na podwyżki stóp procentowych, co z jednej strony spowoduje wzrost kosztów kredytu, z drugiej zaś atrakcyjniejsze stanie się oprocentowanie depozytów, co może zastopować zakupy inwestycyjne. Jednak nie ma powodów makroekonomicznych do prorokowania silnego spadku popytu.

Źródło - AMRON