Lekki wzrost cen mieszkań w 3. kwartale 2017 r.

Na rynku nieruchomości mieszkaniowych trwa faza wysokiej aktywności i wciąż obserwowane są wysokie poziomy popytu i podaży na nowe nieruchomości na największych rynkach. Aktywność ta nie generowała dotąd nadmiernych napięć, jednak narastające mu niedopasowaniu podaży mieszkań do wysokiego popytu towarzyszyły niewielkie wzrosty cen. Finansowanie transakcji nadal odbywało się ze znacznym udziałem środków własnych ludności, jednak akcja kredytowa wyraźnie przyspieszyła.

Źródło - NBP - Analiza sytuacji na rynku nieruchomości w Polsce w III kwartale 2017 r.