Kredyty o stałej stopie procentowej - III kwartałe 2022 r.:

W trzecim kwartale 2022 r. liczba kredytów z okresowo stałą stopą procentową wzrosła o 25 576. Przyrost ten uwzględnia zarówno nowo podpisane umowy kredytowe, jak i umowy aneksowane w III kwartale br. Udział kredytów, w przypadku których oprocentowanie zostało zmienione ze zmiennego na okresowo stałe na mocy aneksu podpisanego w III kwartale br., w łącznej liczbie kredytów o okresowo stałym oprocentowaniu udzielonych w III kwartale 2022 r. wyniósł 50,43%, czyli o 5,82 p.p. mniej niż w II kwartale br. Liczba nowo udzielonych kredytów o okresowo stałym oprocentowaniu wyniosła 12 769, co stanowiło 59,76% łącznej sprzedaży kredytów hipotecznych w III kwartale 2022 r. Łączna wartość kredytów o okresowo stałym oprocentowaniu udzielonych w III kwartale 2022 r. wyniosła 3,9 mld zł, a średnia wartość takiego kredytu – 305 427 zł, czyli wyraźnie mniej niż średnia wartość nowo udzielonego kredytu o zmiennej stopie oprocentowania (367 736 zł). [...]

W zakresie kredytów o stałej stopie oprocentowania w ofercie banków znajdują się trzy typy produktów. Różnią się one przede wszystkim długością okresu obowiązywania stałej stopy oprocentowania – do 5 lat, między 5 a 10 lat i powyżej 10 lat. Na rynku zdecydowanie dominują kredyty o okresowo stałym oprocentowaniu do 5 lat. W trzecim kwartale 2022 r. udzielono ich 25 132, co stanowiło 98,26% wszystkich kredytów o okresowo stałej stopie. Kredytów o stałym oprocentowaniu w okresie od 5 do 10 lat udzielono znacząco mniej – 312, natomiast kredytów o stałym oprocentowaniu na okres powyżej 10 lat zaledwie 132. Stanowiły one odpowiednio 1,22% i 0,52% wszystkich kredytów o okresowo stałym oprocentowaniu. Podobne proporcje występują w ujęciu wartościowym. Łączna wartość udzielonych kredytów o okresowo stałym oprocentowaniu (zarówno dla kredytów nowo zawartych, jak i aneksowanych) do 5 lat wyniosła około 6,9 mld złotych. Kredytów z okresowo stałym oprocentowaniu na okres między 5 a 10 lat udzielono na kwotę około 93,8 mln złotych, a na okres powyżej 10 lat – 34,8 mln złotych. W tych ostatnich dwóch kategoriach stanowiły one odpowiednio 1,22% i 0,52% udziału łącznej kwoty wszystkich udzielonych kredytów o okresowo stałym oprocentowaniu.


Źródło: Raport Amron-Sarfin 03/2022