Kredyty o okresowo stałej stopie procentowej - 2. kwartał 2023 r.

W okresie od kwietnia do czerwca 2023 roku banki udzieliły 24 072 kredytów na stałą stopę procentową (łącznie, tj. zarówno nowo zawartych, jak i aneksowanych umów o kredyt). Liczba nowo podpisanych umów kredytowych o okresowo stałym oprocentowaniu wyniosła w tym okresie 19 560, co stanowiło 63,51% łącznej liczby nowo udzielonych kredytów hipotecznych. Wobec odsetka notowanego w poprzednim kwartale oznaczało to wzrost o 9,25 p.p. Łączna wartość kredytów o okresowo stałym oprocentowaniu udzielonych w II kwartale 2023 roku wyniosła 7,094 mld zł. Wartość nowych kredytów o okresowo stałym oprocentowaniu wyniosła 7,034 mld zł, co stanowiło 62,24% łącznej kwoty nowo udzielonych kredytów hipotecznych. Odsetek ten był wyższy od notowanego kwartał wcześniej o 9,91 p.p. [...]
Źródło: Raport Amron-Sarfin 02/2023