Kredyty mieszkaniowe w największych miastach Polski - I kwartał 2020 r.

W I kwartale 2020 roku 70,10% wszystkich nowych kredytów mieszkaniowych udzielono w 9 największych polskich ośrodkach i aglomeracjach miejskich (o 0,13 p.p. więcej w ujęciu kwartalnym). Udział Warszawy w strukturze nowo udzielonych kredytów wzrósł o 0,21 p.p. i wyniósł 39,19%. Minimalny wzrost zanotowano również w przypadku Trójmiasta, Krakowa i Białegostoku, odpowiednio o 0,57 p.p., 0,19 p.p. i 0,14 p.p. Udział Szczecina i Poznania pozostał na poziomie z poprzedniego kwartału, natomiast w aglomeracji katowickiej, we Wrocławiu i w Łodzi odnotowano nieznaczne spadki. Kredyty udzielone w I kwartale 2020 roku w aglomeracji katowickiej stanowiły 4,30% wszystkich nowych kredytów (o 0,39 p.p. mniej w odniesieniu do poprzedniego kwartału), we Wrocławiu – 6,96% (o 0,35 p.p. mniej), a w Łodzi – 1,88% (o 0,14 p.p. mniej). W odniesieniu do I kwartału 2019 roku, nieznacznie spadł odsetek kredytów udzielonych w Poznaniu (o 0,47 p.p.), w aglomeracji katowickiej (o 0,24 p.p.) i w Trójmieście (o 0,11 p.p.). Udział Warszawy wzrósł o 2,26 p.p., [...]

Udział Warszawy wzrósł o 2,26 p.p., natomiast w pozostałych miastach zanotowane wzrosty były minimalne. W ujęciu rocznym łączny odsetek umów o kredyt hipoteczny zawartych w dziewięciu największych polskich aglomeracjach wzrósł o 3,93 p.p.


Źródło - Raport Amron Sarfin 1/2020