Kredyty mieszkaniowe w największych miastach - 4. kwartał 2019 r.

W IV kwartale 2019 roku 69,97% wszystkich nowych kredytów mieszkaniowych zostało udzielonych w największych polskich ośrodkach miejskich – o 0,12 p.p. mniej w porównaniu do poprzedniego kwartału. W badanym okresie zanotowano niewielki wzrost udziału kredytów udzielonych Warszawie (o 0,58 p.p. do poziomu 38,98%) oraz w aglomeracji katowickiej (o 0,41 p.p. do poziomu 4,69%). Jednocześnie spadł odsetek kredytów udzielonych w Trójmieście, Poznaniu i Krakowie, odpowiednio o 0,51 p.p., 0,46 p.p. i 0,34 p.p., natomiast w pozostałych dużych aglomeracjach zanotowano jedynie minimalne zmiany. W odniesieniu do analogicznego okresu 2018 roku, wzrósł odsetek kredytów hipotecznych udzielonych w Warszawie, Wrocławiu i Łodzi, odpowiednio o 1,60 p.p., 1,16 p.p. i 0,43 p.p., natomiast spadek zanotowano jedynie w Trójmieście – o 0,42 p.p. w odniesieniu do IV kwartału 2018 roku. Odsetek kredytów udzielonych w mniejszych miejscowościach Polski spadł o 2,73 p.p., natomiast w pozostałych dużych miastach zmiany były niewielkie.

Źródło - Raport Amron Sarfin 4/2019