Kredyty mieszkaniowe - raport 4. kwartał 2018 r.

W IV kwartale 2018 roku zaobserwowano niewielki spadek sprzedaży kredytów mieszkaniowych w porównaniu do poprzedniego kwartału w ujęciu ilościowym przy jednoczesnym minimalnym wzroście ich łącznej wartości. W badanym okresie banki w Polsce udzieliły 51 703 nowe kredyty hipotecznych na cele mieszkaniowe (o 0,67%, czyli o 348 sztuk mniej niż w III kwartale ubiegłego roku) o łącznej wartości 13,626 mld zł(o 0,41% – nominalnie o 55 mln zł więcej w ujęciu kwartalnym). Oznacza to, że Polacy zadłużają się na coraz wyższe kwoty – średnia wartość nowo udzielanych kredytów mieszkaniowych systematycznie rośnie. W odniesieniu do IV kwartału 2017 roku, badany kwartał zakończył się znacznym wzrostem zarówno liczby, jak i wartości nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych. W IV kwartale 2018 roku liczba nowych kredytów hipotecznych wzrosła o 6 958 (15,55%), natomiast ich wartość – o 2,698 mld zł (24,69%). W całym 2018 roku w Polsce udzielono 212 596 nowych kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 53,852 mld zł, czyli więcej odpowiednio o 11,52% (21 962 umowy) i o 20,82% (nominalnie 9,278 mld zł) w porównaniu do wyników roku poprzedniego. Więcej: [...]

Oznacza to, że wyniki akcji kredytowej minionego roku w ujęciu ilościowym były najlepsze od 2011 roku, natomiast w ujęciu wartościowym uzyskano trzeci wynik w historii po re-kordowym roku 2007 i 2008.

Źródło - Raport Amron Sarfin 4/2018