Indeks Dostępności Mieszkaniowej M3 w III kwartale 2022 r.:

Prezentowany w Raporcie AMRON-SARFiN syntetyczny miernik dostępności mieszkań w Polsce – Indeks Dostępności Mieszkaniowej (IDM) M3 pokazuje kwartalne zmiany w dostępności mieszkania dla przykładowej rodziny składającej się z dwóch pracujących osób i dziecka starszego. Wpływ na spadek dostępu do mieszkania takiej przykładowej rodziny w III kwartale 2022 roku miały: ● niewielki spadek średnich cen transakcyjnych w badanym segmencie lokali mieszkalnych (o powierzchni użytkowej od 45 do 55 m2) w miastach objętych monitoringiem w celu obliczenia IDM M3 (8 największych miast) – o 3,59% w stosunku do II kwartału 2022 roku; ● wzrost oprocentowania nowych kredytów mieszkaniowych – według danych NBP realne oprocentowanie kredytów udzielonych w III kwartale 2022 roku wyniosło 9,05% (w II kwartale 2022 roku oprocentowanie wyniosło 7,58%); w badaniu po raz pierwszy uwzględniono również wartość indeksu przy uwzględnieniu 5% bufora, wymaganego przez zapisy Rekomendacji S KNF przy badaniu zdolności kredytowej; [...]

● wzrost średnich dochodów rodziny brutto o 2,39% w III kwartale 2022 roku w porównaniu do poprzedniego kwartału; ● wzrost poziomu kosztów utrzymania, które dla indeksu wyrażone są jako minimum socjalne na poziomie poprzedniego kwartału (liczone wskaźnikiem inflacji kwartał/kwartał z uwagi na przesunięcie w czasie ogłoszenia wartości minimum socjalnego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dla kolejnego kwartału) – o 3,10% w odniesieniu do II kwartału 2022.
Dochód rozporządzalny dla IDM M3 (stanowiący różnicę pomiędzy dochodem dla rodziny i wysokością raty kredytowej albo wartością minimum socjalnego – brana jest do wyliczenia Indeksu Dostępności Mieszkaniowej kwota niższa) wzrósł o 2,24%. Po uwzględnieniu spadku cen mieszkań, notowania indeksu dostępności mieszkaniowej w III kwartale 2022 roku spadły o 27,71 pkt., tj. do poziomu 134,74 pkt. Po uwzględnieniu 5% bufora, wymaganego przez zapisy Rekomendacji S KNF, poziom indeksu wynosi 94,02 punktów.


Źródło: Raport Amron-Sarfin 03/2022